Program „Dobry Start 300 +”

Program „Dobry Start 300 +”

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez instytucję realizującą świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy, Plac Tysiąclecia PP 1, pokój nr 7, 16-123 Kuźnica.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online (elektronicznie) przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Metryka strony


      	

						        
				Udostępniający: GOPS Kuźnica
Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik GOPS
Wprowadzający: Katarzyna Stuczyk
Data modyfikacji: 2018-06-13 07:54:19
Opublikował: Katarzyna Stuczyk
Data publikacji: 2018-06-13 07:54:19
Rejestr zmian: Zobacz rejestr zmian
Tytuł: Program „Dobry Start 300 +”
drukuj
drukuj do pdf