Strona Główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1

16-123 Kuźnica

woj. Podlaskie

Telefon: 85 722 92 96/99

Faks: 85 722 92 96

Email: gops@kuznica.ug.gov.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Numer rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy

82 8093 0000 0000 4024 2000 0010

Adres skrytki ePUAP, za pomocą której można doręczać (przedkładać) dokumenty elektroniczne do GOPS w Kuźnicy:
/gopskuznicapodl/SkrytkaESP

Aktualności

Sprawozdanie finansowe

10-05-2019 11:05:04

Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy za 2018 r.